Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate

S.C. ADPOS RETAIL SYSTEMS este o entitate juridică română înregistrată la Registrul,  denumită în continuare S.C. ADPOS RETAIL SYSTEMS, care deține toate drepturile asupra platformei online http://adpos.ro/  vă informează că politica de confidențialitate a companiei a fost adaptată la reglementările Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a administra datele Dumneavoastră personale în mod responsabil. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați cu privire la orice informație referitoare la acest subiect pe adresa de [email protected]

ADPOS RETAIL SYSTEMS colectează și prelucrează datele cu caracter personal care aparțin:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor Website-urilor
 • Persoanelor care contactează ADPOS RETAIL SYSTEMS prin orice mijloc de corespondență disponibil în platforma web: telefon, email, formular, etc.
 • Dacă nu faceți parte din categoriile enumerate mai sus vă rugăm să trimiteți o solicitare pe adresa [email protected] pentru a vă expedia mai multe informații despre situația Dumneavoastră.


Ce informații sunt colectate și prelucrate de ADPOS RETAIL SYSTEMS

Datele cu caracter personal sunt toate acele informații referitoare la o Persoană Fizică ce pot duce la identificarea acesteia precum:

 • Date de identificare > informații personale (nume, prenume, adresă, email, număr de telefon)
 • Date financiare în cazul unei comenzi > cont IBAN, număr card debit/credit
 • Informații privind interacțiunea cu site-ul  http://adpos.ro/ : istoric de navigare, pagini vizitate, produse adăugate în coș, tranzacții, date tehnice precum: Adresa IP utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informații de conectare, tipul și versiunea de browser, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul de operare, tipul dispozitivului de pe care se face interacțiunea.

 

Există mai multe modalități prin care colectăm date cu caracter personal:

La accesarea platformei  http://adpos.ro/ (ex. cookies).

La înregistrarea unei solicitări în formularele de comandă sau contact.

La accesarea email-urilor trimise de către ADPOS RETAIL SYSTEMS.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală).

În orice alt mod de corespondență care nu este prevăzut de situațiile de mai sus.

Acordarea consimțământului cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este obligatorie decât în cazul unei  comenzi online sau la livrare produselor comandate.

 

Cum folosim datele și temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

ADPOS RETAIL SYSTEMS va prelucra datele cu caracter personal numai în următoarele cazuri:

 • Pentru încheierea sau executarea unei comenzi - ca urmare a unei solicitări exprimate de dumneavoastră.
 • Pentru comunicare de marketing - doar în urma consimțământului acordat de dumneavoastră în acest scop.
 • În sprijinul interesului legitim ADPOS RETAIL SYSTEMS sau al unei terțe părți (ex. construirea și gestionarea bazelor de date interne), dar și ale dumneavoastră (ex. securitate și prevenire de fraude).

Este posibil să fie nevoie de prelucrarea datelor dumneavoastră pentru îndeplinirea obligației de a comunica unor autorități publice, la cerere, informații cu caracter personal.

Menționăm că, compania ADPOS RETAIL SYSTEMS prelucrează datele cu caracter personal doar în cazul unor comenzi sau în scopul informărilor de marketing.

La datele cu caracter personal mai au acces și furnizorii de servicii cu care compania este sub contract precum Fan Courier, Nemo Express, Sameday Courier.

Asigurăm confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter personal prin intermediul unor contracte semnate cu fiecare dintre entitățile cărora le sunt divulgate aceste informații.

În măsura în care lista partenerilor comerciali ADPOS RETAIL SYSTEMS va fi mărită, acest lucru va fi menționat în Politica noastră de confidențialitate, iar dacă va fi nevoie de consimțământul dumneavoastră, vă vom trimite o solicitare în acest scop.


Drepturile utilizatorului

În orice moment aveți controlul asupra datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • Dreptul la solicitarea accesului la datele cu caracter personal, precum și la modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
 • Dreptul la rectificarea datelor care sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate.
 • Dreptul la ștergerea datelor din bazele de date ADPOS RETAIL SYSTEMS
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi realizată într-o serie de situații stabilite prin lege.
 • Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, care pot fi obținute într-un format comun sau transferate unui alt operator economic la alegerea dumneavoastră.
 • Dreptul la retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă, în cazul în care sesizați nereguli.


Securitatea datelor

Pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal de care suntem responsabili, compania ADPOS RETAIL SYSTEMS face următoarele demersuri:

 • Anonimizează, în măsura în care este posibil, datele cu caracter personal.
 • Colectează doar datele strict necesare pentru scopurile menționate în secțiunea dedicată.
 • Limitează accesul la date la un număr minim de parteneri comerciali.