În ultimii ani, România a făcut pași semnificativi în modernizarea sistemului de fiscalitate, unul dintre cele mai notabile progrese fiind introducerea jurnalului electronic pentru casele de marcat. Casele de marcat cu jurnal electronic au devenit un instrument esențial pentru comercianți și prestatorii de servicii din România. Acestea contribuie la combaterea evaziunii fiscale și la îmbunătățirea transparenței în activitatea economică. Jurnalul electronic pentru case de marcat în România este un sistem de înregistrare electronică a tuturor tranzacțiilor și operațiunilor efectuate cu casele de marcat. A fost introdus în conformitate cu legislația fiscală pentru a asigura o evidență precisă și transparentă a tranzacțiilor comerciale. Spre deosebire de jurnalele de hârtie utilizate anterior, jurnalul electronic permite monitorizarea în timp real a vânzărilor și a altor operațiuni financiare direct de către autoritățile fiscale.

Ministerul finanțelor a aprobat ordinul (ORDIN Nr. 435/2021 din 25 martie 2021) prin care aproba procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale , definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Practic, acest jurnal electronic stochează informații detaliate despre fiecare tranzacție, inclusiv data și ora efectuării, suma tranzacționată, precum și alte detalii relevante. Datele sunt transmise automat către serverele ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), facilitând controlul și monitorizarea activităților comerciale. Acest proces asigură:

  1. Transparență: Toate tranzacțiile sunt înregistrate și raportate în timp real, eliminând posibilitatea de manipulare a datelor.
  2. Siguranță: Datele sunt stocate în mod securizat, protejând informațiile împotriva pierderii sau modificării neautorizate.
  3. Eficiență: Automatizarea raportării reduce sarcinile administrative pentru comercianți, permițându-le să se concentreze pe activitatea lor principală.

Aceste date sunt importante pentru autoritățile fiscale, care le pot folosi pentru a verifica conformitatea fiscală a întreprinderilor și pentru a preveni evaziunea fiscală. De asemenea, jurnalul electronic pentru casele de marcat poate fi utilizat și de către comercianți pentru a-și gestiona mai eficient tranzacțiile și pentru a-și păstra înregistrările contabile în ordine.

Beneficiile Introducerii Jurnalului Electronic

  •  Reducerea Evaziunii Fiscale

Prin monitorizarea în timp real a tranzacțiilor, ANAF poate detecta mai rapid și mai eficient orice nereguli sau încercări de evaziune fiscală. Acest lucru contribuie la creșterea veniturilor bugetare și la crearea unui mediu concurențial corect pentru toate afacerile.

  • Simplificarea Proceselor pentru Comercianți

Jurnalul electronic reduce nevoia de păstrare fizică a documentelor și simplifică procedurile de raportare fiscală. Comercianții nu mai trebuie să se îngrijoreze de completarea manuală a registrelor de casă sau de păstrarea acestora pentru perioade lungi de timp.

  • Îmbunătățirea Relației dintre Contribuabili și ANAF

Automatizarea proceselor fiscale și transparența oferită de jurnalul electronic contribuie la construirea unei relații mai bune și mai transparente între contribuabili și autoritățile fiscale. Aceasta încurajează conformarea voluntară și reduce riscul de conflicte și controale fiscale.

Este important ca întreprinderile care utilizează case de marcat să respecte cerințele legale și să păstreze înregistrările corespunzătoare pentru a evita amenzi și alte sancțiuni legale.